Skip to main content

Android značenje

šta znači Android

Na latinici: Definicija i značenje reči Android (od grčke reči: apeg, eidos lik) veštački napravljen, pokretan čovečji lik.

Reč Android napisana unazad: diordnA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, еидос лик) вештачки направљен, покретан човечји лик.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a