Skip to main content

Android značenje

šta znači Android

Na latinici: Definicija i značenje reči Android (od grčke reči: apeg, eidos lik) veštački napravljen, pokretan čovečji lik.

Reč Android sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, еидос лик) вештачки направљен, покретан човечји лик.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a