Skip to main content

Androidan značenje

šta znači Androidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Androidan (od grčke reči: apeg, eidos) sličan čoveku, napravljen u čovečjem obliku.

Reč Androidan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, еидос) сличан човеку, направљен у човечјем облику.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a