Skip to main content

Androkefaloid značenje

šta znači Androkefaloid

Na latinici: Definicija i značenje reči Androkefaloid (od grčke reči: apeg, kephale glava)Minerali: kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela.

Reč Androkefaloid napisana unazad: diolafekordnA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, кепхале глава) мин. камен који има облик човечје главе или неког дела човечјег тела.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a