Skip to main content

Androkefaloid značenje

šta znači Androkefaloid

Na latinici: Definicija i značenje reči Androkefaloid (od grčke reči: apeg, kephale glava)Minerali: kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela.

Reč Androkefaloid sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, кепхале глава) мин. камен који има облик човечје главе или неког дела човечјег тела.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a