Skip to main content

Androliti značenje

šta znači Androliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Androliti (od grčke reči: apeg, lithos kamen) pl.geologija: okamenjene ljudske kosti.

Reč Androliti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, литхос камен) пл. геол. окамењене људске кости.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a