Skip to main content

Androliti značenje

šta znači Androliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Androliti (od grčke reči: apeg, lithos kamen) pl.geologija: okamenjene ljudske kosti.

Reč Androliti napisana unazad: itilordnA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, литхос камен) пл. геол. окамењене људске кости.

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a