Skip to main content

Andrologija značenje

šta znači Andrologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Andrologija (od grčke reči: apeg, logi-a nauka)medicina: nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svojstvenih muškarcima (za razliku od ginekologije).

Reč Andrologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, логи-а наука) мед. наука која се бави проучавањем болести својствених мушкарцима (за разлику од гинекологије).


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a