Skip to main content

Andrologija značenje

šta znači Andrologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Andrologija (od grčke reči: apeg, logi-a nauka)medicina: nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svojstvenih muškarcima (za razliku od ginekologije).

Reč Andrologija napisana unazad: ajigolordnA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апег, логи-а наука) мед. наука која се бави проучавањем болести својствених мушкарцима (за разлику од гинекологије).

Slično: 
Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a