Skip to main content

Andromaha značenje

šta znači Andromaha

Na latinici: Definicija i značenje reči Andromaha (od grčke reči: Andromache) mit. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora, mati Astijanaksova. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. Tragedije od Euripida i Rasina.

Reč Andromaha sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Андромацхе) мит. жена највећег тројанског јунака Хектора, мати Астијанаксова. После Хекторове погибије била робиња Ахиловог сина Пира и с њим родила три сина. Трагедије од Еурипида и Расина.


Androfonomanija med. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava....
Androfobija strah od ljudi, od muškaraca...
Androfob onaj koji zazire od ljudi, koji se plaši ljudi, muškaraca...
Androfag ljudožder; up. antropofag. ...
Androtomija znat. sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog ispitiva...
Androsteron muški spolni hormon....
Sve reči na slovo a