Skip to main content

Apices juris značenje

šta znači Apices juris

Na latinici: Definicija i značenje reči Apices juris (latinski areh, apices juriš) pl. pravničke dosetljivosti.

Reč Apices juris sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. арех, апицес јуриш) пл. правничке досетљивости.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a