Skip to main content

Apistija značenje

šta znači Apistija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apistija (od grčke reči: apistia) neverovanje, podozrevanje, sumnja.

Reč Apistija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апистиа) неверовање, подозревање, сумња.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a