Skip to main content

Apirija značenje

šta znači Apirija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apirija (od grčke reči: apeiria) neiskusnost.

Reč Apirija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апеириа) неискусност.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a