Skip to main content

Apirman značenje

šta znači Apirman

Na latinici: Definicija i značenje reči Apirman (fr. apurement)trgovina: zaključak, overavanje, proveravanje računa.

Reč Apirman napisana unazad: namripA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. апуремент) трг. закључак, оверавање, проверавање рачуна.

Slično: 
Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a