Skip to main content

Apis značenje

šta znači Apis

Na latinici: Definicija i značenje reči Apis (latinski apis)zoologija: pčela.

Reč Apis napisana unazad: sipA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. апис) зоол. пчела.

Slično: 
Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a