Skip to main content

Apiričan značenje

šta znači Apiričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apiričan (od grčke reči: apeiros, a-, peira iskustvo) 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan.

Reč Apiričan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апеирос, а-, пеира искуство) 2. који нема искуства, неискусан, невичан.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a