Skip to main content

Apijarij(um) značenje

šta znači Apijarij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Apijarij(um) (latinski apiarium) pčelanik, pčelinjak.

Reč Apijarij(um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. апиариум) пчеланик, пчелињак.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a