Skip to main content

Apikultura značenje

šta znači Apikultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Apikultura (latinski apis pčela, cultura gajenje) pčelarstvo.

Reč Apikultura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. апис пчела, цултура гајење) пчеларство.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a