Skip to main content

Apiretičan značenje

šta znači Apiretičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apiretičan (od grčke reči: a-, rug)medicina: bez visoke temperature, bez groznice.

Reč Apiretičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, руг) мед. без високе температуре, без грознице.


Apices juris pl. pravničke dosetljivosti....
Apistija neverovanje, podozrevanje, sumnja....
Apis zool. pčela. ...
Apirman trg. zaključak, overavanje, proveravanje računa....
Apiričan 2. koji nema iskustva, neiskusan, nevičan....
Apirija neiskusnost....
Sve reči na slovo a