Skip to main content

Aplanatičan značenje

šta znači Aplanatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplanatičan (od grčke reči: a-, planao) opt. bez (sferne) aberacije, kao složene sočivo; aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije.

Reč Aplanatičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, планао) опт. без (сферне) аберације, као сложене сочиво; апланази-ја: немање (или: непостојање) сферне аберације.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a