Skip to main content

Aplikata značenje

šta znači Aplikata

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikata (latinski applicata) geoi. ordinata (kod kupinih preseka); treća oca u prostornom koordinatnom sistemu.

Reč Aplikata sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. апплицата) геои. ордината (код купиних пресека); трећа оца у просторном координатном систему.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a