Skip to main content

Aplikativ značenje

šta znači Aplikativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikativ (latinski applicare približiti; dodati, združiti) liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu).

Reč Aplikativ sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. апплицаре приближити; додати, здружити) лиши. у неким кавкаским, афричким и др. језицима изведени глагол који глаголској радњи даје значење наклоности према некоме (објекту).


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a