Skip to main content

Aplikacija značenje

šta znači Aplikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikacija (latinski applicatio) način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavljanje, utiskivanje, prileplji-vanje, npr. ukrasa od druge materije na neku tkaninu; ned. upotreba spoljnih sredstava, zavoj, oblog; marljivost, vrednoća, prilježnost; aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu; aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab.

Reč Aplikacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. апплицатио) начин извођење, примењивање, примена; метање, намештање, стављање, утискивање, прилепљи-вање, нпр. украса од друге материје на неку тканину; нед. употреба спољних средстава, завој, облог; марљивост, вредноћа, приљежност; апликационе боје шаре (или: мустре) у боји које се утискују у тканину; апликациона школа виша војна школа у Француској и Италији за приправнике за генералштаб.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a