Skip to main content

Aplikatura značenje

šta znači Aplikatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikatura (od latinske reči: applicatura) kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju.

Reč Aplikatura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. апплицатура) куз. правилан положај прстију при свирању.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a