Skip to main content

Aplikatorika značenje

šta znači Aplikatorika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikatorika (latinski applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročito u vojnim naukama.

Reč Aplikatorika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. апплицаре) објашњавање теоријских питања помоћу практичних примера, нарочито у војним наукама.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a