Skip to main content

Aplazija značenje

šta znači Aplazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplazija (od grčke reči: a-, plašiš obrazovanje, uobličenje, tvorenje)anatomija: nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih.

Reč Aplazija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, плашиш образовање, уобличење, творење) анат. немање или недовољна развијеност једног органа или више њих.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a