Skip to main content

Aplikabilan značenje

šta znači Aplikabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aplikabilan (od latinske reči: applicabilis) primenljiv, podesan; koji se može lako namestiti na, priljubljiv; aplikativan.

Reč Aplikabilan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. апплицабилис) применљив, подесан; који се може лако наместити на, приљубљив; апликативан.


Aplicirati namestiti, staviti, metnuti; primeniti, upotrebiti; dati npr. lek; ...
Aplikacija način izvođenje, primenjivanje, primena; metanje, nameštanje, stavl...
Aplikatura kuz. pravilan položaj prstiju pri sviranju....
Aplikatorika objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera, naročit...
Aplikativ liši. u nekim kavkaskim, afričkim i dr. jezicima izvedeni glagol koj...
Aplikata geoi. ordinata ; treća oca u prostornom koordinatnom sistemu....
Sve reči na slovo a