Skip to main content

Apodan značenje

šta znači Apodan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodan (od grčke reči: a-, pus) koji nema nogu, beznožan.

Reč Apodan napisana unazad: apodan i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, пус) који нема ногу, безножан.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a