Skip to main content

Apohromat značenje

šta znači Apohromat

Na latinici: Definicija i značenje reči Apohromat (od grčke reči: aro, chroroa boja) opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju, jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački.

Reč Apohromat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, цхророа боја) опт. објек-тив за микроскопе са потребним окулари-ма који отклања хроматску и сферну абе-рацију, јер зраке трију боја скупља у једној тачки.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a