Skip to main content

Apoftegma značenje

šta znači Apoftegma

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoftegma (od grčke reči: apophthegma) kratka i duhovita izreka, misao, poslovica;isto znači i sentencija.

Reč Apoftegma sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апопхтхегма) кратка и духовита изрека, мисао, пословица; уп. сентенција.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a