Skip to main content

Apoftegmatičan značenje

šta znači Apoftegmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoftegmatičan (od grčke reči: apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit.

Reč Apoftegmatičan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. апопхтхегматикос) у облику духовите изреке, кратак а мисаон, духовит.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a