Skip to main content

Apohromatičan značenje

šta znači Apohromatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apohromatičan (od grčke reči: aro, chroma) opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački.

Reč Apohromatičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аро, цхрома) опт. каже се за систем сочива код кога су три боје сједињене у једној тачки.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a