Skip to main content

Apodija značenje

šta znači Apodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodija (od grčke reči: a-, pus noga)medicina: rađanje bez nogu, nemanje nogu od samog rođenja, beznožnost.

Reč Apodija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, пус нога) мед. рађање без ногу, немање ногу од самог рођења, безножност.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a