Skip to main content

Apodiktičan značenje

šta znači Apodiktičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apodiktičan (od grčke reči: apodeiktikos) koji dokazuje, dokazan, neopovrgljiv, neoboriv, neminovan, bezuslovan; apodiktičan sud logika: sud koji izražava logičku nužnost, npr.: ,,U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka";isto znači i asertoran, proble-matičan, modalitet.

Reč Apodiktičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аподеиктикос) који доказује, доказан, неоповргљив, необорив, неминован, безуслован; аподиктичан суд лог. суд који изражава логичку нужност, нпр.: ,,У равностраном троуглу морају сва три угла бити једнака"; уп. асерторан, пробле-матичан, модалитет.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a