Skip to main content

Apođatura značenje

šta znači Apođatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Apođatura (ital. appoggiatura) muz. predudar, ukrašavanje melodije sitnim notama.

Reč Apođatura napisana unazad: arutaopA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. аппоггиатура) муз. предудар, украшавање мелодије ситним нотама.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a