Skip to main content

Apoetolikum značenje

šta znači Apoetolikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoetolikum (od latinske reči: apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta,to jest Dela apostola, Poslanice i Otkrivenje Jovanovo.

Reč Apoetolikum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостолицум) заједнички назив за апостолске списе Новог завета, тј. Дела апостола, Посланице и Откривење Јованово.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a