Skip to main content

Apofaza značenje

šta znači Apofaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apofaza (od grčke reči: apophasis) davanje saveta, ali tako da ne izgleda da se to hoće; pori-canje; popis imetka, inventar.

Reč Apofaza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апопхасис) давање савета, али тако да не изгледа да се то хоће; пори-цање; попис иметка, инвентар.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a