Skip to main content

Apofiza značenje

šta znači Apofiza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apofiza (od grčke reči: apophysis izraštaj, mladi-ca, izdanak)medicina: koštani izraštaj, naročito na završetku zgloba cevastih kostiju, sa košću spojen koštanom masom (up. epi-fiza);Minerali: prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija); apofize pl. kol. žice koje odra-žavaju vezu između intruzivnih masa iz kojih izbijaju.

Reč Apofiza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апопхyсис израштај, млади-ца, изданак) мед. коштани израштај, нарочито на завршетку зглоба цевастих костију, са кошћу спојен коштаном масом (уп. епи-физа); мин. присуство једне руде у некој другој у облику гране или корена (рамифи-кација); апофизе пл. кол. жице које одра-жавају везу између интрузивних маса из којих избијају.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a