Skip to main content

Apogamija značenje

šta znači Apogamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apogamija (od grčke reči: arb, gameo ženim se)zoologija: razmnožavanje bez oplođavanja kod koga se razviće vrši samo pomoću jedne vegeta-tivne ćelice; pojava opažena kod naj-nižih jednoćelijskih životinja

Reč Apogamija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арб, гамео женим се) зоол. размножавање без оплођавања код кога се развиће врши само помоћу једне вегета-тивне ћелице; појава опажена код нај-нижих једноћелијских животиња


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a