Skip to main content

Apogej značenje

šta znači Apogej

Na latinici: Definicija i značenje reči Apogej (od grčke reči: apo-gaion) acrp. tačka na putanji Meseca, itd. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje; takođe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu;suprotno:-. perigej; oba izraza su iz astronomije Ptolomeja, kada se još smatralo da je Zemlja središte, a ne Sunce (up. afelijum); danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec.

Reč Apogej napisana unazad: jegopA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-гаион) ацрп. тачка на путањи Месеца, итд. у којој је он најудаљенији од Земље; такође: највеће удаљење Сунца од Земље у афелијузну; супр.-. перигеј; оба израза су из астрономије Птоломеја, када се још сматрало да је Земља средиште, а не Сунце (уп. афелијум); данас се употребљавају само у односу на Месец.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a