Skip to main content

Apojovijum značenje

šta znači Apojovijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Apojovijum (od latinske reči: apojovium, od grčke reči: arb od, Jov-od Jupiter gei. Jovis)astronomija: tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete, Jupitera.

Reč Apojovijum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. апојовиум, грч. арб од, Јов-од Јупитер геи. Јовис) астр. тачка на путањи једнога од Јупитерових пратилаца у којој је он најудаљенији од планете, Јупитера.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a