Skip to main content

Apokaliptičan značenje

šta znači Apokaliptičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokaliptičan (od grčke reči: apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse,to jest tajanstven, mračan, zagonetan;

Reč Apokaliptičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-калyпто откривам) у духу или стилу Апокалипсе, тј. тајанствен, мрачан, загонетан;


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a