Skip to main content

Apokaliptičari značenje

šta znači Apokaliptičari

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokaliptičari (od grčke reči: apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg; istraživači Otkrovenja; religiozni zanesenjaci.

Reč Apokaliptičari sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-калyпто откривам) они који верују да Откривење Јованово садржи пророчанство о будућем испуњењу и остварењу царства божјег; истраживачи Откровења; религиозни занесењаци.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a