Skip to main content

Apokaliptika značenje

šta znači Apokaliptika

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokaliptika (od grčke reči: apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže, u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija, budućnost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije.

Reč Apokaliptika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-калyпто откривам) једна грана позније јеврејске књижевности која хоће да прикаже, у облику симболич-ких слика и чудесних визија, будућност божјег царства и долазак обећаног Месије.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a