Skip to main content

Apokapnizam značenje

šta znači Apokapnizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokapnizam (od grčke reči: arb. kapnos dim) ned. kađenje kao predohrana od zaraznih bolesti; sufumigacija.

Reč Apokapnizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арб. капнос дим) нед. кађење као предохрана од заразних болести; суфумигација.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a