Skip to main content

Apokartereza značenje

šta znači Apokartereza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokartereza (od grčke reči: apo-kartereo ubijam se glađu) svojevoljno uzdržavanje od jela; svojevoljna smrt od gladi.

Reč Apokartereza napisana unazad: azeretrakopA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-картерео убијам се глађу) својевољно уздржавање од јела; својевољна смрт од глади.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a