Skip to main content

Apokatastaza značenje

šta znači Apokatastaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokatastaza (od grčke reči: apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u pređašnje stanje; u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u večno blažene zo; učenje o vraćanju svih stvari i o ksnačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija);astronomija: povratak u isti prividni položaj; ned. potpun prestanak neke bolesti, vraćanje zdravlja, ozdravljenje; fil. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit, stojici, pitagorejci).

Reč Apokatastaza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-катастасис враћање у раније стање) враћале у пређашње стање; у догматичном смислу: обраћање свих људи у Христову веру и њихов улазак у вечно блажене зо; учење о враћању свих ствари и о ксначном уласку у царство небеско чак и грешника (палингенезија); астр. повратак у исти привидни положај; нед. потпун престанак неке болести, враћање здравља, оздрављење; фил. учење о вечитом понављању ствари (Хераклит, стојици, питагорејци).


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a