Skip to main content

Apoklazma značenje

šta znači Apoklazma

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoklazma (od grčke reči: aro-Mab slomim, skrham) med. prelom kosti.

Reč Apoklazma sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аро-Маб сломим, скрхам) мед. прелом кости.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a