Skip to main content

Apokrifan značenje

šta znači Apokrifan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokrifan (od grčke reči: apo-krypto skrivam) nesiguran, sumnjiv, nepravi, lažan, podmetnut, mračan s obzirom na svoje poreklo; apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih); takođe: dela nepoznatih pisaca.

Reč Apokrifan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-крyпто скривам) несигуран, сумњив, неправи, лажан, подметнут, мрачан с обзиром на своје порекло; апокрифни списи списи или књиге које црква не признаје као праве (за разлику од канонских); такође: дела непознатих писаца.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a