Skip to main content

Apokrifi značenje

šta znači Apokrifi

Na latinici: Definicija i značenje reči Apokrifi (od grčke reči: apo-krypto skrivam) pl. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno, koje nisu prave, otkrivene, kanoi-ske.

Reč Apokrifi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-крyпто скривам) пл. списи или књиге чије је право порекло тајанствено, које нису праве, откривене, канои-ске.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a