Skip to main content

Apolid značenje

šta znači Apolid

Na latinici: Definicija i značenje reči Apolid (od grčke reči: apolis, apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine)pravo: lice koje je izgubilo državljanstvo svoje, a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države.

Reč Apolid sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аполис, аполидос који је без завичаја или без отаджбине) прав. лице које је изгубило држављанство своје, а није при-мљено у држављанство друге неке државе.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a