Skip to main content

Aponija značenje

šta znači Aponija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aponija (od grčke reči: aponia) bezbolnost, zdravlje, snošljivo stanje, spokojstvo.

Reč Aponija napisana unazad: ajinopA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апониа) безболност, здравље, сношљиво стање, спокојство.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a