Skip to main content

Apopleksija značenje

šta znači Apopleksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apopleksija (od grčke reči: apoplexia) ned. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća, srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem, kaplja.

Reč Apopleksija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. апоплеxиа) нед. напрасан прекид делатности неког важног органа (плућа, срца или мозга) редовно праћен онесвешћењем, капља.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a