Skip to main content

Apopsihija značenje

šta znači Apopsihija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apopsihija (od grčke reči: apo-psycho izdahnem) izdisanje, ispuštanje duše;medicina: duboka nesvestica, obamrlost.

Reč Apopsihija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апо-псyцхо издахнем) издисање, испуштање душе; мед. дубока несвестица, обамрлост.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a